Savonian Moodlen saavutettavuusseloste


Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua moodle.savonia.fi ja on laadittu / päivitetty 05.10.2020. Tämän verkkopalvelun tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa 23.9.2020 alkaen. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia
Ei saavutettava sisältö

Kohtuuton rasite

Verkkopalvelussa on suuri määrä eri henkilöiden toteuttamia kursseja, ja niiden saavutettavuuden keskitetty varmistaminen vie aikaa eikä ole valmis direktiivin astuessa voimaan.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Opetuksessa rajatussa ryhmässä määräaikaisesti käytettävien sisältöjen ei tarvitse täyttää saavutettavuusvaatimuksia, jos sisältöjä ei kierrätetä toteutukselta toiselle.

Palaute ja yhteydenotot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi Sähköpostilla: sd@savonia.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000


Savonia Moodle Accessibility Statement


This accessibility statement concerns moodle.savonia.fi digital service and was drawn up / updated on 5 October 2020. This service must fulfil level AA accessibility demands of WCAG 2.1 with effect from 23 September 2020. The accessibility assessment was conducted by Savonia.

Web content accessibility status

The website does not meet the critical accessibility guidelines requirements.
Non-accessible content

Disproportionate burden

There is a wide range of courses designed by different persons in our web service, and implementation of the accessibility requirements on them all takes time and cannot be completed by the time the Directive enters into force.

Not covered by applicable legislation

Educational content used for a fixed period within a limited group does not have to meet the accessibility requirements, if the content is not circulated from one assignment to another.

Feedback and contacts

Did you notice an accessibility deficiency in our digital service? Please let us know about it and we will do our best to correct it. By email: sd@savonia.fi

Supervisory authority

If you find accessibility deficiencies on our website please first give feedback to us, the Administrator of the service. Getting an answer may take 14 days. Should you not be satisfied with the answer or you do not receive an answer from us within two weeks, you may file a report with the Regional State Administrative Agency for Southern Finland. The agency website has detailed instructions on how to file a complaint and how the issue will be handled.

Supervisory authority’s contact details
Regional State Administrative Agency for Southern Finland
Accessibility Oversight Unit
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telephone +358 295 016 000 (exchange)